Våra Tjänster

Bedömning av din verksamhets Hållbarhetsförmåga

Eftersom en kartläggning visar vad ni är bra på och vad ni kan förbättra för att öka er hållbarhetsförmåga och därmed er lönsamhet

Identifiering av nya Affärsmöjligheter och Affärsmodeller

För när hållbarhet tas in i affären ökar lönsamheten

Uppföljning & Rådgivning

Eftersom stöd i integreringen av nytänkande ger snabbare och mer framgångsrikt resultat