Är du Ledaren som förtydligar och förtydligar och ändå efterfrågas mer tydlighet?

Fånga ljuset..

Är du Ledaren som förtydligar och förtydligar och ändå efterfrågas mer tydlighet?

Jag har träffat och sett många ledare som har fastnat i att förtydliga. Oftast har de förtydligat Vad och när mer tydlighet efterfrågas börjar de förklara Hur men Hur kan medarbetarna bäst själva vilket leder till konflikt och medarbetarna känner brist på tillit.

Det medarbetarna efterfrågar när det gäller mer tydlighet är Varför och Vart för Vad finns oftast men för att medarbetarna ska bli engagerade och kunna använda sina förmågor behöver de veta Varför verksamheten finns – Mening – och Vart verksamheten är på väg – Riktning –.

I förvånansvärt många verksamheter är detta hemligt men medarbetare, kunder och leverantörer behöver veta Varför och Vart för att kunna samverka och bidra till framgången.

Hur kan Du förtydliga din verksamhets Varför och Vart?

Ska vi byta några meningar? Hör av dig!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *