Är du VDn med pappersstyrelse och passiva ägare?

Fånga ljuset..

Är du VDn med pappersstyrelse och passiva ägare?

Detta är en alldeles för vanlig situation. Då har du som VD inget stöd av någon styrelse och förmodligen är ägarnas vilja som Mening, Riktning och Styrande Värderingar också otydlig.

Du jobbar dock på som taktiker så medarbetarna gör ständigt förbättringar på kunderbjudandena, verksamheten går med vinst och ägarna är nöjda. Men du har insett att för att vara kvar på marknaden framåt behövs en större förnyelse av kunderbjudandena. Du och din Ledningsgrupp har ett flertal idéer till sådan förnyelse som du under åren presenterat för ägarna men du har inte fått ok för att genomföra någon förändring/investering.

Hur kan Du få med dig Ägarna på förnyelse? Vad behöver Du för att sätta strategin och förtydliga ägarviljan?

Ska vi byta några meningar? Hör av dig!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *