Seminariet ‘Fånga förmågan att vara hållbar och öka er lönsamhet!’

”Hållbarhet kan vara lönsamt”, ”Hållbarhet är också mjuka värden”, ”Hållbarhet behöver vara med överallt” och ”Syftesformuleringen behöver man tänka till på” är fyra av lärdomarna som deltagarna på seminariet ’Fånga förmågan att vara hållbar och öka er lönsamhet!’ gav i utvärderingen. Gunilla Clancy och Gunnar Dehlfors Idé & Information höll seminariet på IUC i Sjuhärdad i Borås den 1 november med ett tiotal engagerade deltagare i ledande positioner. I seminariet blandades teori med övningar och verkliga exempel. Läs mer i inbjudan samt lyssna på radiointervjun som P4 Sjuhärad sände med Gunilla Clancy och Gunnar Dehlfors precis innan seminariet.
Vill du stärka din verksamhets hållbarhetsförmåga?

Varmt välkommen att emaila eller SMSa ditt telefonnummer till oss så kontaktar vi dig.

Gunilla: gunilla@capturesustainability.se 073-980 07 23
Gunnar: dehlfors@ioi.se 070-835 16 59

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *