Identifiering av nya Affärsmöjligheter och Affärsmodeller

För att er verksamhet ska växa för framtiden behöver ni en tydlig väg framåt. Vi hjälper er staka ut en hållbar väg för ert framtidsarbete. Från Ägardirektiv via Mission, Vision och Affärsidé till initiering av nya affärsmöjligheter och affärsmodeller. Målet är att verksamheten tar sikt i en helhetssyn där medarbetarna ökar lönsamheten genom mer hållbara affärer.