Bedömning av din verksamhets Hållbarhetsförmåga

En översikt av er verksamhets hållbarhetsförmåga förbättrar snabbt er lönsamhet. På ett enkelt sätt får ni kunskap om vad ni är bra på och vad ni kan förbättra. Ni mejslar fram kärnan i er verksamhet och får hjälp att fokusera det som ger resultat.