Tjänster

Bedömning av din verksamhets Hållbarhetsförmåga

En översikt av er verksamhets hållbarhetsförmåga förbättrar snabbt er lönsamhet. På ett enkelt sätt får ni kunskap om vad ni är bra på och vad ni kan förbättra. Ni mejslar fram kärnan i er verksamhet och får hjälp att fokusera det som ger resultat.

Identifiering av nya Affärsmöjligheter och Affärsmodeller

För att er verksamhet ska växa för framtiden behöver ni en tydlig väg framåt. Vi hjälper er staka ut en hållbar väg för ert framtidsarbete. Från Ägardirektiv via Mission, Vision och Affärsidé till initiering av nya affärsmöjligheter och affärsmodeller. Målet är att verksamheten tar sikt i en helhetssyn där medarbetarna ökar lönsamheten genom mer hållbara affärer.

Uppföljning & Rådgivning

Stöd i integreringen av nytänkande ger snabbare och mer framgångsrikt resultat. Vi guidar ledare i deras arbete med att leda verksamheten in i en hållbar framtid. Vår konsult kommer gärna ut för att diskutera ert hållbarhetsarbete. Hör av Dig så bokar i in ett möte.