Är du grundaren som fastnat på VD-posten fast du vill göra annat?

Fånga ljuset..

Är du grundaren som fastnat på VD-posten fast du vill göra annat?

Många ägare är oroliga att tappa kontrollen om de anställer en extern VD. Detta är fullt förståeligt men när du formulerat en tydlig ägarvilja så kommer frihetskänslan av att ägna dig åt det du är bra på och vad du då kan åstadkomma överskugga rädslan att tappa kontrollen. Dessutom kommer den externa VDn som får det tydliga ägardirektivet enklare och snabbare bli framgångsrik i rollen.

Vill Du rekrytera en extern VD som förädlar det Du skapat? Vad behöver Du förtydliga i ägarviljan?

Ska vi byta några meningar? Hör av dig!

Leave a Reply

Your email address will not be published.