Har er styrelse förutsättningen för att göra ett framgångsrikt jobb?

Fånga ljuset..

Har er styrelse förutsättningen för att göra ett framgångsrikt jobb?

Styrelsens tre uppgifter 1 utse VD, 2 ange den strategiska inriktningen och 3 säkerställa en tillfredsställande ekonomi blir svåra att utföra på ett effektivt och kvalitativt sätt om det inte är tydligt vad ägarna vill uppnå med sitt företag.
Styrelsens ska hjälpa ägarna att uppfylla ägarviljan, men om ägarnas vilja är otydlig så är det ovisst vilken kompetens som styrelseledamöterna bör ha. Detta leder ofta till att ”bra människor” tillsätts i ägarledda företagsstyrelser snarare än personer som har rätt kompetens för att uppfylla ägarnas mål.

Vill Du hitta passande ledamöter?

Ska vi byta några meningar? Hör av dig!

Leave a Reply

Your email address will not be published.