Hög hastighet kan inte kompensera fel riktning.

Fånga ljuset..

Hög hastighet kan inte kompensera fel riktning.

Att få inspiration och hejarop från styrelsen räcker inte för att VDn ska nå framgångsrika resultat på lång siktig.

En Verkställande Direktör behöver ramar, riktning och styrande värderingar samt strategiska val och mål från styrelsen. Då kan hen fokusera på att lägga upp taktiken för genomförandet som leder till de uppsatta målen. Många VDar saknar idag tydlig ägarvilja och strategi. Lösningen blir ofta att stressa och arbeta hårdare men det hjälper inte om man gör fel saker. Då slösas bara tid och energi.

Därför är det viktigt att styrelsen ger VDn feedback på hens plan. Feedback som skapar utveckling och eventuellt ger nödvändig kurskorrigering som leder till de uppsatta målen.

Hur kan Din verksamhets riktning förtydligas? Hur ger Du dina medarbetare feedback så utvecklingen de skapar leder till framgång?

Ska vi byta några meningar? Hör av dig!

Leave a Reply

Your email address will not be published.