Kommer ditt företag ta plats på framtidens marknad?

Fånga ljuset..

Kommer ditt företag ta plats på framtidens marknad?

Flera företagsledare och forskare menar att fokus på hållbarhet ökar lönsamheten, driver innovation och skapar välmående företag. Men för att det ska ske måste företaget ta in hållbarhet i affären/kunderbjudandet.

Många företag arbetar mycket med hållbarhetsfrågor och tycker att det är viktigt men har oftast inte definierat vad hållbarhet innebär för deras verksamhet utan gör som alla andra; följer lagkrav och fokuserar på att minimera risker för att visa att man tar ansvar. Detta innebär i praktiken att hållbarhet inte kommit in i affären utan hamnar i något man sätter krav på, kontrollerar mer och mer och eventuellt skänker man lite pengar också.

Vad är ett mer hållbart kunderbjudande för Ditt företag? Får Ni energi från ägarviljan och strategin för att skapa era unika kunderbjudanden?

Ska vi byta några meningar? Hör av dig!

Leave a Reply

Your email address will not be published.