Stämmer kommunikation på era hemsidor överens med er företagskultur?

Fånga ljuset..

Stämmer kommunikation på era hemsidor överens med er företagskultur?

Känner medarbetarna igen sig i Orden, Tonen och Målen som används i hållbarhetsrapporten?

Det som skrivs om företaget på hemsidor och i hållbarhetsrapporter blir ofta en sanning, men om det inte stämmer överens med hur man pratar och agerar i företaget så blir det falskt och varumärket tar stryk. Vad innebär det för era Medarbetarna, Kunderna och Leverantörerna? Stannar de? Hur länge?

Hur kommunicerar ni egentligen? Vill Du stärka ert varumärke?

Ska vi byta några meningar? Hör av Dig!

Leave a Reply

Your email address will not be published.