Är du ägaren som låter andra styra vad hållbar utveckling innebär i din verksamhet?

Fånga ljuset.. Är du ägaren som låter andra styra vad hållbar utveckling innebär i din verksamhet? Hållbar utveckling är ett politiskt begrepp och som sådant funkar det utmärkt, alla håller med. Men ett företag kan inte göra allt som hållbar utveckling innebär och ägarna behöver därför definiera vad verksamheten ska bidra med till hållbar utveckling […]

Hög hastighet kan inte kompensera fel riktning.

Fånga ljuset.. Hög hastighet kan inte kompensera fel riktning. Att få inspiration och hejarop från styrelsen räcker inte för att VDn ska nå framgångsrika resultat på lång siktig. En Verkställande Direktör behöver ramar, riktning och styrande värderingar samt strategiska val och mål från styrelsen. Då kan hen fokusera på att lägga upp taktiken för genomförandet […]

Är du Ledaren som förtydligar och förtydligar och ändå efterfrågas mer tydlighet?

Fånga ljuset.. Är du Ledaren som förtydligar och förtydligar och ändå efterfrågas mer tydlighet? Jag har träffat och sett många ledare som har fastnat i att förtydliga. Oftast har de förtydligat Vad och när mer tydlighet efterfrågas börjar de förklara Hur men Hur kan medarbetarna bäst själva vilket leder till konflikt och medarbetarna känner brist […]

Är du grundaren som fastnat på VD-posten fast du vill göra annat?

Fånga ljuset.. Är du grundaren som fastnat på VD-posten fast du vill göra annat? Många ägare är oroliga att tappa kontrollen om de anställer en extern VD. Detta är fullt förståeligt men när du formulerat en tydlig ägarvilja så kommer frihetskänslan av att ägna dig åt det du är bra på och vad du då […]

Kommer ditt företag ta plats på framtidens marknad?

Fånga ljuset.. Kommer ditt företag ta plats på framtidens marknad? Flera företagsledare och forskare menar att fokus på hållbarhet ökar lönsamheten, driver innovation och skapar välmående företag. Men för att det ska ske måste företaget ta in hållbarhet i affären/kunderbjudandet. Många företag arbetar mycket med hållbarhetsfrågor och tycker att det är viktigt men har oftast […]

Har er styrelse förutsättningen för att göra ett framgångsrikt jobb?

Fånga ljuset.. Har er styrelse förutsättningen för att göra ett framgångsrikt jobb? Styrelsens tre uppgifter 1 utse VD, 2 ange den strategiska inriktningen och 3 säkerställa en tillfredsställande ekonomi blir svåra att utföra på ett effektivt och kvalitativt sätt om det inte är tydligt vad ägarna vill uppnå med sitt företag. Styrelsens ska hjälpa ägarna […]

Stämmer kommunikation på era hemsidor överens med er företagskultur?

Fånga ljuset.. Stämmer kommunikation på era hemsidor överens med er företagskultur? Känner medarbetarna igen sig i Orden, Tonen och Målen som används i hållbarhetsrapporten? Det som skrivs om företaget på hemsidor och i hållbarhetsrapporter blir ofta en sanning, men om det inte stämmer överens med hur man pratar och agerar i företaget så blir det […]

Alla vill göra ett bra jobb och lysa, men

Fånga ljuset.. Alla vill göra ett bra jobb och lysa, men Har du och dina medarbetare getts möjlighet att använda era förmågor och aktivt bidra till framgången, göra ett bra jobb? Min erfarenhet är många medarbetare går på grund om och om igen utan att få veta varför. Många tappar då engagemang, några slutar och […]

Hanterar ni operativa frågor på styrelsemötena?

Fånga ljuset.. Hanterar ni operativa frågor på styrelsemötena? När det saknas en tydlig riktning som kan hjälpa ledningen att fatta beslut hamna en rad operativa frågor på styrelsemötena. En tydlig ägarvilja är en förutsättning för att utse en styrelse och för att styrelsen ska ta fram tydliga strategiska val och mål som ledningen kan samverkar […]

Är du VDn med pappersstyrelse och passiva ägare?

Fånga ljuset.. Är du VDn med pappersstyrelse och passiva ägare? Detta är en alldeles för vanlig situation. Då har du som VD inget stöd av någon styrelse och förmodligen är ägarnas vilja som Mening, Riktning och Styrande Värderingar också otydlig. Du jobbar dock på som taktiker så medarbetarna gör ständigt förbättringar på kunderbjudandena, verksamheten går […]