Seminariet ‘Fånga förmågan att vara hållbar och öka er lönsamhet!’

”Hållbarhet kan vara lönsamt”, ”Hållbarhet är också mjuka värden”, ”Hållbarhet behöver vara med överallt” och ”Syftesformuleringen behöver man tänka till på” är fyra av lärdomarna som deltagarna på seminariet ’Fånga förmågan att vara hållbar och öka er lönsamhet!’ gav i utvärderingen. Gunilla Clancy och Gunnar Dehlfors Idé & Information höll seminariet på IUC i Sjuhärdad i […]