Videor

Capture Sustainability

Vad innebär hållbarhet i en verksamhet?

Mission – Hur bidrar ditt företag till hållbar utveckling?

Vision – Vart vill ägarna se företaget om mer än 5 år?

Tydlig och förmedlad strategi ökar förnyelseförmågan

Capture Sustainability – Fånga förmågan att vara hållbar